HISTORIE PODĚBRADSKÉHO DIVADELNICTVÍ

Jak je zaznamenáno v nejstarší kronice poděbradského ochotnického spolku, už v roce 1820 o prázdninách se sešli místní studenti a několik zámeckých úředníků, aby si zahráli divadlo. Mezi studenty byl i zdejší rodák František Turinský (1796-1852), považovaný později za prvního básníka a dramatika českého národního obrození. Divadlo se hrálo v  jediné vhodné místnosti ve městě - v bývalé hradní kapli, sloužící už dávno jako odkladiště nepotřebných věcí.